Foreldrebetaling

Vikåsen familiebarnehage har fastsatt makspris på lik linje med andre barnehager i Norge. Den er pr. 1.1.2021 på 3230,- for 100 % plass.   
I tillegg kommer kost som er 200,- i måneden. I dette inngår lunch og frukt/ekstramåltid hver dag. 
 
    Barnehageplass betales fra den dagen du får plass tildelt fra Trondheim kommune.      

I august starter mange nye barn i barnehage, og regelen her er:

     Barn som får tilbud om plass fra 1.august, skal få begynne senest den 10. august. Disse betaler kontingent for hele   

     måneden. Barn som får tilbud om plass f.o.m. den 15. august skal betale kontingent fra tilbudsdato.

 

 

 

 

Kontakt

Vikåsen familiebarnehage

Sagplassveien 57

7054 Ranheim

Tlf: 92800200

m-aadahl@outlook.com

 

Kontakt

Vikåsen familiebarnehage Sagplassveien 57
Ranheim
7054
Telefon 92800200 m-aadahl@outlook.com